Infrastruktura, na kterou se můžete spolehnout.

Infrastruktura

Na základě partnerství se společností Juniper poskytujeme široké portfolio služeb v oblasti návrhu a dodávek síťové infrastruktury. Naše řešení umožňují realizaci vysoce kvalitních síťových služeb s výrazně nižší cenou v porovnání s konkurencí.

Poskytujeme:

Návrh a řešení síťové a komunikační infrastruktury

Na základě analýzy požadavků Vám zpracujeme návrh síťové a komunikační infrastruktury, která bude vycházet ze stávajícího stavu a zároveň reflektovat Vaše potřeby.

Implementace síťové a komunikační infrastruktury

Zajišťujeme vlastní implementaci a integraci síťových technologií a služeb tak, aby nasazení konkrétního řešení proběhlo efektivně s minimálním rizikem narušení chodu. V rámci implementace také zajišťujeme fyzickou instalaci a konfiguraci navrženého řešení.

Konsolidace infrastruktury

V oblasti konsolidace infrastruktury provádíme:

 • nastavení podle potřeb zákazníka,
 • optimalizaci podle požadovaných parametrů (například výkon, cena, lidské zdroje, lokalita apod. ),
 • sjednocování komunikačních standardů, sjednocení adresních schémat, sjednocení internetových připojení, sjednocení technologie a optimalizace WAN připojení.

Zabezpečení sítě

Poskytujeme mimo jiné tyto služby:

 • zavádění bezpečnostních nástrojů do stávající infrastruktury,
 • monitorování síťového provozu,
 • vyhodnocování událostí, návrhy bezpečnostních opatření.
 • implementace bezpečného vzdáleného přístupu do LAN sítí,
 • bezpečnostní brány, firewally, bezpečné virtuální sítě, systémy detekce/prevence průniku (IDS/IPS),
 • antivir, antispyware, systémy pro sběr a vyhodnocování informací o bezpečnostních událostech (SIEM)
 • systém řízení bezpečnosti informací, ISMS, ISO/IEC 27001, řízení rizik, bezpečnostní politika, audit a testování bezpečnosti
 • unifikované řízení přístupu do sítí zajišťující omezení vystavení hrozbám a vylučující rizika.