Dobrá rada nad zlato.

Consulting

Díky našim zkušenostem s rozsáhlými projekty v oblasti IT dokážeme našim zákazníkům nabídnout komplexní služby v oblasti IT poradenství.

Poradíme vám v těchto oblastech:

Projektové řízení

V souladu s metodikami PMBOK a PRINCE 2 zajišťujeme vedení projektů v oblasti IT. Kvalita a zkušenost našich projektových manažerů zaručuje hladký průběh projektu. Aplikujeme krizový management projektů také podle naší vlastní metodiky.

Strategický plán projektů

Navrhneme práci pro Vaše IT oddělení na následující 3 roky. Strategický plán projektů definuje potřebné projekty organizace podporující cíle managementu. Navržené projekty zdrojově oceníme. Tímto způsobem může management stanovovat cíle a rozpočet a kontrolovat práci IT oddělení.

Veřejné zakázky

Poskytujeme plný servis v rámci veřejných zakázek v oblasti IT nebo TELCO. Zajišťujeme přípravu zadávací dokumentace, podporu při průběhu výběrového řízení i vyhodnocení. Dále zajišťujeme posouzení již realizovaných veřejných zakázek, benchmark ceny a oponenturu výstupů.

Kontrola

Zajišťujeme též služby prověření chodu IT oddělení a realizovaných projektů. Odborné zhodnocení ceny a kvality projektu, zhodnocení realizovaných výstupů, benchmark použitých zdrojů, snímky pracovních pozic jednotlivých zaměstnanců, optimalizaci fungování IT oddělení nebo revizi a nastavení IT Governance.

Řízení kvality

Poskytujeme řízení kvality velkých implementačních projektů. Řádnou kontrolu výstupů, dodržování vývojového harmonogramu a realizovaných prací. Ověřujeme správné vynakládání finančních prostředků ke spokojenosti klienta.