Bezpečně minimalizujeme rizika informačních systémů.

Bezpečnost

Bezpečnost je dobrý sluha, ale špatný pán. Dobře navržená bezpečnost informačního systému dokáže předvídat a minimalizovat možná rizika, špatně navržená bezpečnost Vás bude stát množství finančních prostředků bez konkrétního dopadu. Proto dodáváme praktická a prověřená řešení informačních systémů s vysokou mírou bezpečnosti. Dbáme zároveň o to, aby bezpečnost nebránila uživatelům v práci se systémem.

Poskytujeme:

Návrhy a vývoj systémů s vysokým stupněm bezpečnosti

Zajišťujeme návrh a vývoj informačních systémů pracujících s pokročilými bezpečnostními technologiemi (otisk prstu, PKI, scan oka, otisk dlaně)
Poskytujeme informační systémy s vysokou bezpečností jejich architektury (oddělené prostupy do sítí a internetu, specializované proprietární technologie pro zabezpečenou komunikaci).

Architektonické návrhy informačních systémů pracujících s utajovanými informacemi

Na základě dlouhodobých zkušeností připravíme návrh informačních systémů pro zpracování utajovaných informací. V našem návrhu oceníte jednoduchost při schvalování NBÚ, využití ověřených a certifikovaných kryptovacích technologií.

Návrhy mobilní komunikace utajovaných informací

Moderními kryptovacími aplikačními prostředky navrhujeme informační systémy pro mobilní utajovanou komunikaci za pomoci datových přenosů (datová i hlasová mobilní komunikace).

Penetrační testy

Provádíme praktická ověření zabezpečení informačních systémů širokým portfoliem praktických testů. Penetrační testování provádíme ověřením bezpečnosti z vnějšího prostředí, simulací útoku na informační systém nebo též ověřováním možného interního napadení.

Bezpečnostní audit informačních systémů

Realizujeme audity bezpečnosti informačních systémů podle referenčního rámce ISO 27001. Současně realizujeme posouzení a oponentní návrhy bezpečnostní architektury a bezpečnostní politiky informačního systému renomovanými odborníky.